اصفهان . نجف آباد

برچسب: راز مهارتهای زندگی

انسان های ناسازگار 4/5 (2)

انسان های ناسازگار تهدید کننده ویژگی ها: آدم های زورگو با روشهای مختلفی قلدری و تهدید می کنند.بعضی ها از حربه ی عصبانی  شدن،گروهی از منفی گویی و برخی از اخم و ترشرویی استفاده می کنند،بعضی هم آهنگ خاصی به صدای خود می دهند. به طور کلی رفتار شخص نیز می تواند تهدید کننده باشد. […]

لطفا از همسرتان مچ گیری کنید 4.5/5 (2)

لطفا از همسرتان مچ گیری کنید همیشه شنیده ایم که مچ گیری نکنید و معمولا مچ گیری ها منفی انجام می شود. یکی از روشهایی که در خانواده ایجاد گرمی و محبت می نماید تکنیک حسن جویی است که به آن مچ گیری مثبت نیز گفته می شود. اولا که به هیچ عنوان مچ گیری […]