اصفهان . نجف آباد

برچسب: باور

به کجا چنین شتابان 4.25/5 (4)

به کجا چنین شتابان لطفا از سرعت زندگی خود بکاهید. یه وقت هایی اینقدر در زندگی کردن و انجام کارها سرعت داریم که انگار در میدان مسابقه هستیم و باید هر چه سریع تر و به هر قیمتی به خط پایان برسیم. پیشنهاد می کنم یک روز بدون سرعت زندگی کنید و ببینید آن هایی […]

افزایش قد بدون هیچ محدودیت سنی 4.52/5 (31)

افزایش قد بدون هیچ محدودیت سنی از نظر دانش پزشکی قابلیت رشد قد انسان فقط تا سن ۲۵ سالگی است ولی اینها همه یک باور و تلقین ذهنی است و هیچگونه سندیت و اثباتی برای این حرف وجود ندارد.بله زمانی اثبات می شود که ما آن را باور کنیم و ملکه ی ذهن خود کرده […]

انسان های ناسازگار 4/5 (2)

انسان های ناسازگار تهدید کننده ویژگی ها: آدم های زورگو با روشهای مختلفی قلدری و تهدید می کنند.بعضی ها از حربه ی عصبانی  شدن،گروهی از منفی گویی و برخی از اخم و ترشرویی استفاده می کنند،بعضی هم آهنگ خاصی به صدای خود می دهند. به طور کلی رفتار شخص نیز می تواند تهدید کننده باشد. […]