سوء رفتار با کودک داستان غم انگیزی است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد 3/5 (1)

سوء رفتار با کودک داستان غم انگیزی است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد. چرا بایستی خود را درگیر سازیم؟ مسئولیت اجتماعی: آسیب های جسمی و روانی ناشی از سوء رفتار با کودک می تواند باعث معلولیت فرد وناتوانی او در دستیابی به استقلال و وابستگی به دیگران و عدم مشارکت در امور […]

ادامه مطالب

سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد 4/5 (1)

سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد… در خانواده های فقیر ،متوسط و ثروتمند در مناطق شهری ،روستایی و حومه شهرها و ممکن است یک یا هر دو والدین در آن دخالت داشته باشند. سوء رفتار با کودک بیشتر اوقات رخ می دهد… (تخمین زده شده که هر ساله میلیون ها […]

ادامه مطالب

نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک 5/5 (1)

نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک: سر و وضع نامرتب: کودکانی که مورد بی توجهی قرار می گیرند اغلب دچار سوء تغذیه بوده و لباس های نامرتبی به تن دارند.تمام ساعات تنها و سرگردان هستند و به نظر می رسد هیچ سرپرستی ندارند.گاهی اوقات عدم رسیدگی به نظافت و بهداشت نیز یکی از نشانه […]

ادامه مطالب

سوء رفتار با کودک چیست 3/5 (1)

سوء رفتار با کودک چیست؟ بدرفتاری یا بی توجهی مکرر نسبت به کودک توسط والدین یا سایر افرادی که وظیفه ی مراقبت از کودک را برعهده دارند، منجر به آسیب جسمی یا آزار و اذیت روانی کودک می گردد. انواع سوء رفتار با کودک عبارتند از: جسمی : کتک زدن، سوزاندن اندام ها به وسیله ی […]

ادامه مطالب

انسان های ناسازگار(عبوس و محکوم کننده) 4/5 (1)

انسان های ناسازگار عبوس و محکوم کننده این افراد در همه جا ترس و استرس و افسردگی پخش می کنند،در واقع هنگامی که قربانی خود را وحشت زده می بینند،به وجد می آیند. به نظر شما وسایل ارتباط جمعی ما به این گروه تعلق ندارد؟ پاسخ مناسب به این رفتار: از این پس هنگامی که […]

ادامه مطالب