اصفهان . نجف آباد

دسته: دسته‌بندی نشده

سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد 4/5 (1)

سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد… در خانواده های فقیر ،متوسط و ثروتمند در مناطق شهری ،روستایی و حومه شهرها و ممکن است یک یا هر دو والدین در آن دخالت داشته باشند. سوء رفتار با کودک بیشتر اوقات رخ می دهد… (تخمین زده شده که هر ساله میلیون ها […]

نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک 5/5 (1)

نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک: سر و وضع نامرتب: کودکانی که مورد بی توجهی قرار می گیرند اغلب دچار سوء تغذیه بوده و لباس های نامرتبی به تن دارند.تمام ساعات تنها و سرگردان هستند و به نظر می رسد هیچ سرپرستی ندارند.گاهی اوقات عدم رسیدگی به نظافت و بهداشت نیز یکی از نشانه […]

سوء رفتار با کودک چیست 3/5 (1)

سوء رفتار با کودک چیست؟ بدرفتاری یا بی توجهی مکرر نسبت به کودک توسط والدین یا سایر افرادی که وظیفه ی مراقبت از کودک را برعهده دارند، منجر به آسیب جسمی یا آزار و اذیت روانی کودک می گردد. انواع سوء رفتار با کودک عبارتند از: جسمی : کتک زدن، سوزاندن اندام ها به وسیله ی […]