اصفهان . نجف آباد

ماه: فوریه 2017

مهارت خودآگاهی 5/5 (2)

مهارت خودآگاهی ای   آنکه  تو طالب خدایی ، به خودآ   در خود بنگر  کز تو  جدا   نیست خدا                اول به خودآ ،گر به خود آیی ،به خدا          اقرار  نمایی     به      خودآیی  خدا             […]

تفسیر نقاشی کودکان زیر ۶ سال 4/5 (1)

تفسیر نقاشی کودکان زیر ۶ سال نقاشی با فشار انگشت چه بچه هایی اینگونه نقاشی می کشند؟ بچه های زورگو، بچه های افسرده، عصبی، بچه های پرصحبت نقاشی های شلوغ می کشند، بچه های کم صحبت نقاشی های خلوت می کشند. در نقاشی های کودکان از اینکه به آنها بگویید چی بکشید خودداری کنید و […]

آموزش اشکال به کودک زیر ۶ سال 4/5 (1)

آموزش اشکال به کودک زیر ۶ سال برای بالا بردن دقت کودک از دومینو استفاده کنید.می توان اسباب بازی دومینو را خرید می توان با قوطی شیر یا سریلاک استفاده کرد.در ابتدا بچینید و بعد از کودک بخواهید با انگشت به ان بزند.کم کم خود کودک شروع به چیدمان می کند.می توان از قوطی کبریت […]