مهارت خودآگاهی 5/5 (2)

موفقیت نردبان موفقیت

مهارت خودآگاهی

ای   آنکه  تو طالب خدایی ، به خودآ  

در خود بنگر  کز تو  جدا   نیست خدا               

اول به خودآ ،گر به خود آیی ،به خدا         

اقرار  نمایی     به      خودآیی  خدا                      

 

وقتی بچه بودم دلم میخواست دنیا را عوض کنم.

بزرگتر شدم گفتم : دنیا بزرگ است کشورم را تغییرمی دهم.

در نوجوانی گفتم : کشورم خیلی بزرگ است ، بهتر است شهرم را دگر گون سازم.

جوان که شدم گفتم : شهرم خیلی بزرگ است ، محله خود را تغییر می دهم.

به میانسالی که رسیدم گفتم : از خانواده ام شروع می کنم.

در این لحظه آخر عمر می بینم که باید از خودم شروع می کردم اگر تغییر را از خودم شروع کرده بودم ، خانواده ام ،محله ام،شهرم،کشورم وجهان را به قدر توانم تغییر می دادم.

از خودتان بپرسید:

من کیستم؟چه ویژگی هایی دارم؟چقدر خودم را دوست دارم؟تا چه اندازه می توانم با سختی های زندگی کنار بیایم؟چقدر نظر دیگران برای من اهمیت دارد؟و…

آیا تا به حال نامه ایی را برای خود نوشته اید؟اگر ننوشته اید دست به کار شوید شروع به نوشتن از خود کنید از خودتان بنویسید اما لازمه ی از خود نوشتن شناخت اجزاء خودآگاهی است.

اجزای خودآگاهی:

   شناخت ویژگی ها

   شناخت گفتگوهای درونی

   شناخت پیشرفت ها و تجربیات منفی

   شناخت نقاط قوت و ضعف

   چگونگی خود ارزیابی صحیح

هرچقدر خودآگاهی فرد بیشتر باشد این خودآگاهی پیش بینی کننده ی احساس رضایت او از خودش می باشد و خودآگاهی بیشتر رضایت هر چه بیشتر فرد از خودش و زندگی اش را در پی خواهد داشت.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

انسان دارای طیف وسیعی از ویژگی هاست که بررسی همه ی آن ها مقدور نیست.به همین دلیل ما بحث خود را روی سه دسته ویژگی های ساده اما بنیادی متمرکز کرده ایم که شاید دسته وسیعی از ویژگی ها خود از ترکیب همین چند گروه حاصل می آید.

ویژگی های جسمانی

ویژگی های هیجانی

ویژگی های رفتاری

۱-شناخت ویژگی های جسمانی

یکی از عوامل موثر در شناخت خود،شناخت ویژگی های جسمانی و بدنی است.آیا تو هر روز دلت برای خودت تنگ نمی شود؟از یک آینه ی قدی استفاده کنید.هر روز صبح به جلوی آینه بروید و به زیبایی های خود افتخار کنید زیبایی های خودتان را به رختان بکشید، قربون صدقه ی زیبایی های خود بروید. قربون لبهای درشت و صورتی خودم برم،چه کسی مثل من موهای بلند و پرپشت و مشکی داره؟هرچقدر قبلا دیگران به شما گفته اند که زشت هستید و اعتماد بنفس شما را از بین برده اند،بیایید ذهن و طرز دیدن خود به زندگی را تغییر دهید. به آدم های حسود توجهی نکنید. بگذارید در پیله ایی که از حسادت به دور خود تنیده اند خفه شوند. به زیبایی های خود ببالید به قد و قامتتان،وزن تان،رنگ پوست و مو،تیپتان و…

خود را بشناسید، به خود ببالید و نگاه و ذهن خود را تغییر دهید.تصمیمات جدید را هدفمند اتخاذ کنید.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

۲-شناخت ویژگی های هیجانی و احساسی

داستان زیر را بخوانید

مانند هر روز دیگر خانم رضایی قبل از اینکه به اداره برود دخترش را به مهد رساند.نیکو دختر شیرین زبانی است و هر روز قبل از اینکه به مهد برود حسابی مادرش را می خنداند.خانم رضایی همچنان که لبخندی بر لب داشت وارد اداره شد.در حالی که مشغول کاتزنی بود آقای کاظمی را دید آقای کاظمی همیشه اخبار دست  اولی از قراردادها و مصوبات سازمان داشت.خانم رضایی هنوز پس از گذشت ۴ ماه از سال حقوقی دریافت نکرده و قراردادش تنظیم نشده بود.آقای کاظمی به او گفت که در قرارداد جدید بازهم یک سری از مزایا را از دست داده و هنوز هم سازمان هیچ تعهدی در برابر استخدام او ندارد.همچنان که خانم رضایی از پله ها بالا می رفت احساس یاس و ناامیدی بر قلبش چنگ زد.نگرانی و اضطراب باز به سراغش آمده بود.سال ها را از دست می داد و فرصت دیگری برایش نمی ماند و اگر روزی سازمان عذرش را می خواست؟

…تازه وارد اتاق شده بود که همکار شاد و شلوغش مهین با پیامها و جوک های جدیدش آنقدر او را خنداند که خانم رضایی برای لحظاتی همه چیز را از یاد برد.مشغول کارهای روزمره شده بود که آقای رئیس احضارش کرد.گزارش کارگاه دو روز قبل را می خواست.خانم رضایی در حالی که گزارش جلسه را می داد به حالت چهره ی رئیس نگاه کرد.او هر لحظه عصبانی تر می شد.ناگهان با صدای فریاد بلند آقای رئیس به خود آمد.رئیس از عملکرد او راضی نبود.خانم رضایی فقط چهره ی او را می دید، دهانش را که باز و بسته می شد،رنگش که هر لحظه از سرخی به کبودی می گرایید و چشمهایش که از حدقه بیرون آمده بود،صدای رئیس را نمی شنید.دستهایش عرق کرده بود،حالت تهوع داشت،چشم هایش سیاهی می رفت،احساس می کرد که قلبش می خواهد از دهانش بیرون بزند،نمی توانست چیزی بگوید.فقط آهسته گفت سعی خواهم کرد دیگر تکرار نشود.تا آخر وقت اداری حال خانم رضایی خوب نبود.بغض سنگینی گلویش را می فشرد احساس خفگی می کرد.با افکار مختلفی دست و پنجه نرم می کردووقتی نیکو را دید با خنده های نیکو بار دیگر احساس آرامش کرد.خانم رضایی به چه فکر می کرد؟آیا ارزش آن را داشت که هر روز سلامت روح و روان خود را در محیط پرتنش اداره به خطر بیندازد؟آیا وقتی تکنیک های کار در سازمان را نمی دانند آیا بهتر نبود در خانه می ماند؟آیا این اتفاقات در روابط او با همسرش نیز تاثیر می گذارد؟پس زحمات سالیان تحصیل و کارش چه؟نیاز مالی ای که داشت؟و دغدغه ی آینده………

سوالات:

شخصیت اصلی داستان در این مدت کوتاه چه احساساتی را تجربه کرده است؟

چه چیزهایی باعث شد که وی این احساسات را تجربه کند؟

شما از دیروز صبح تا حالا با چه احساساتی درگیر بوده اید؟

به واقع مسبب واقعی این احساسات چه کسی است؟

واقعیت این است که حالت هایی مثل غم،شادی،ترس،عصبانیت و… احساس نامیده می شود.احساسات وقتی در درون ما بوجود می آیند که حوادثی برای ما و یا در اطراف ما به وقوع می پیوندد.توانایی درک صحیح و دقیق احساسات در همان لحظه ای که روی می دهند و فهمیدن این که در برخورد با موقعیت های مختلف چه تمایلاتی در ما بوجود می آید بخش مهمی از خودآگاهی است.به همین دلیل هم توجه و تمرکز بر روی هیجاناتی که تجربه می شوند و شناسایی آن ها بسیار مهم است.هرچند که در پاره ایی اوقات و مخصوصا هنگام روبه رو شدن با احساسات ناخوشایند، این کار ممکن است بسیار زجرآور و ناخوشایند باشد.

چند لحظه ای با خود فکر کنید و هیجاناتی را که بیشتر تجربه می کنید برای خود یاد داشت کنید.در لحظه های هیجانی رفتار شما به چه صورتی بروز می کند؟آیا چهره ی شما قرمز می شود؟از کوره به در می روید؟هیجانات شما به چه صورتی است و چگونه آن را کنترل می کنید؟

۳-شناخت ویژگی های رفتاری

هر انسانی یکسری ویژگی های رفتاری دارد، به انجام برخی رفتارها عادت کرده و مرتب آن ها را تکرار می کند.برای مثال خانم کریمی هر روز به موقع در محل کارش حاضر می شود.کارهای محوله را به موقع انجام می دهد.در کامپیوترش همه ی اطلاعات را به طور منظم طبقه بندی کرده و هروقت در حین مراحل اجرایی، اطلاعاتی مفقود شود او به راحتی از فایل های مربوطه داخل کامپیوتر آن ها را پیدا می کند و…

مجموعه این ویژگی های رفتاری باعث شده که او خود را کارمندی منضبط بداند.

آقای رحیمی، با اینکه درآمد خوبی دارد،اما از این که حساب بانکی اش پر از پول باشد،لذت می برد.او خیلی کار می کند،اما قسمت اعظم پول اش را پس انداز می کند،تا جایی که بتواند هدیه ای برای کسی نمی خرد و اگر مجبور باشد این قدر در سطح شهر می گردد تا ارزان ترین چیز را انتخاب کند.او هرگز تفریحاتی را که مستلزم پول خرج کردن است انتخاب نمی کند،بطوری که همسر و فرزندانش همیشه از این مسئله ناراحت هستند.ساعت ها در صف اتوبوس معطل می شود،اما تا جایی که ممکن است از تاکسی استفاده نمی کند.مجموعه این ویژگی های رفتاری باعث شده که همسرش به او صفت خسیسی را نسبت دهد.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

لیستی از خصلت هایی که در خود سراغ دارید را تهیه کنید و این لیست را برای یکی از عزیزانتان که به نظر او اعتماد دارید بخوانید.

یکی از بارزترین خصلت های خود را انتخاب کنید و مجموعه ویژگی های رفتاری که بیانگر آن می باشد را مشخص کنید.

 ویژگی های هیجانی و… می تواند کامل کننده ی مجموعه ویژگی های رفتاری بیانگر یک خصلت خاص باشد.برای مثال خصلت مهربانی علاوه بر ویژگی های رفتاری، در بردارنده ویژگی های هیجانی خاصی همچون عشق،محبت و… هم می باشد.

مثال:

مهسا دختر مهربانی است او ویژگی های رفتاری مثبتی دارد که بیانگر این خصلت است.ویژگی های رفتاری او شامل:هفته ای یکبار با همه ی دوستان صمیمی اش تماس می گیرد،همه را دوست دارد،هفته ای دو بار به پدر و مادرش سر می زند و هر کاری که دارند را انجام می دهد،به موقع به دیگران کمک می کند و….با توجه به این ویژگی های رفتاری مریم می گوید من (مسئولیت پذیر) هستم.

اما شاید این کارها از نظر خودش مثبت باشد و دیگران برداشت منفی داشته باشند مثلا: دخالت در کار دیگران، فرصت تصمیم گیری را از دیگران می گیره،برای دیگران دلسوزی های بی جا می کند،آن ها را از فرصت یاد گرفتن محروم می کند.

به نکات زیر دقت کنیم:

برداشت های ما از رفتار دیگری فقط یک برداشت ذهنی است نه واقعیت.(ذهنیات را دور بریزید و بر اساس ذهنیات قضاوت نکنید)

خیلی وقت ها برداشتی که ما از رفتارهای خود داریم با قضاوتی که اجتماع از آن دارد متفاوت است.

تفاوت های برداشتی می تواند سوء تفاهم هایی را ایجاد کند.

از سوی دیگر برخی مواقع اطرافیان به نکاتی از رفتار ما توجه دارند که خود ما از آن غافلیم و آن ها پیام هایی را از رفتار های ما دریافت می کنند که ما خود متوجه ی آن نیستیم.

بازخورد گرفتن از دیگران و توجه بدان، به ما کمک می کند تا عیب های خود را بشناسیم.

تامل بر روی بازخورد اطرافیان نزدیک (کسانی که در موقعیت های مختلف و مداوم در کنار ما هستند ) و بازبینی خود می تواند نقطه عطفی در خودآگاهی باشد.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

مهارت خودآگاهی ادامه دارد……..

[star_rating themes=”flat”]

لطفا محبوبیت مطلب را ستاره گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + پنج =