تفسیر نقاشی کودکان زیر ۶ سال 4/5 (1)

ارتباط موثر نردبان موفقیت

تفسیر نقاشی کودکان زیر ۶ سال

نقاشی با فشار انگشت

چه بچه هایی اینگونه نقاشی می کشند؟

بچه های زورگو، بچه های افسرده، عصبی، بچه های پرصحبت نقاشی های شلوغ می کشند، بچه های کم صحبت نقاشی های خلوت می کشند.

در نقاشی های کودکان از اینکه به آنها بگویید چی بکشید خودداری کنید و منتظر باشید کودک خود از نقاشی خود صحبت کند.

سن در نقاشی مهم است.

دکمه ی زیاد در لباس کشیدن نشانه ی انضباط شدید کودک است.کودکی که با محیط پیرامون نمی تواند هماهنگ شود.

جیب کشیدن نشانه ی اقتصاد است.

قفل و کلید نشانه ی نرینگی است و هر چیز جامد که قابل فرو رفتن باشد،هر چیز تورفته ای باشد نشانه ی مادینگی است.

انسان یا هر کودکی که در نقاشی دایره بکشد نشانه ی عقل است.کودکی که نقاشی خود را از پائین صفحه شروع می کند هیچ امنیتی ندارد و عدم استقلال و افسردگی دارد.

اگر از بالا شروع کند دلیل بر نیک اندیشی ،خودشیفتگی است.ممکن است خیال پردازی هم باشد.

از سمت راست صفحه: این کودک بسیار حساس است و به دنبال مسائل عقلی و ذهنی خودش است.

کشیدن خانه به صورت  بزرگ نشانه ی مادر غرغرو، خانه به همین ولی کوچک به معنای مادر کارمند است ،مادر در خانه حضور ندارد.

خانه و ابرو در نقاشی نمادهای مادر هستند ولی ماشین و خورشید نماد پدر هستند.

هر طور در کودکی با کودک رفتار و صحبت شود در بزرگی با شما همانطور رفتار می کند.

نقاشی از سمت چپ: افرادی که زود و سریع،بدون فکر تصمیم می گیرند و همیشه به دنبال سرکوب احساسات هستند.چون یاد گرفته احساساتش را سرکوب کند.

کسی که از وسط صفحه شروع می کند افرادی دارای صاحب کمال و منصب، از آرامش روانی خوبی برخوردارند و دارای زمینه ی تربیتی بسیار عالی هستند.

کودکی که نقاشی را نه بزرگ و نه کوچک می کشد کودک نرمالی است.

بعضی ها اعتقاد دارند کشیدن نقاشی از دست راست یا چپ مشکل جنسی است.

راست: عامل نرینگی است و بستگی به خطوط و رنگ نیز دارد.

چپ:عامل مادینگی

اگر می خواهید کودکان در بزرگسالی موفق باشند از کودکی باید آموزش ببینند.مادر نقش مهمی در پرورش کودک دارد.کنترل غیرمستقیم در ۶ سالگی خیلی مهم است و به نوعی خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج.

درخت:اگر شاخه ها به راست نقاشی شده باشد،تسلط مادر بر کودک زیاد است.ولی اگر شاخه ها به چپ کشیده شده باشند تسلط پدر بر کودک زیاد است.پدران نظامی.

درخت نخل:رک بودن و تند بودن زبان را نشان می دهد.

اگر نقاشی از پایین صفحه کشیده شود کودک دوست دارد بگوید گذشته اش چگونه بوده است.اما اگر از بالای صفحه کشید حاکی از منتظر آینده بودن است

اگر کودک خطوط صاف کشید حاکی از مودب بودن کودک است.

اگر خورشید را پشت کوه کشید دوست داشتن پدر و یعنی اینکه پدر نصف ماه را خانه نیست.

قایق کشیدن یعنی مسافرت را دوست دارد،کودکی احساساتی و رویایی است.

اگر میوه های گرد کشید:احساسات خوب دارد.

کشیدن سیب: این کودک کودکی منطقی و با احساسات خوب است.

شکلی با خطوط باز و شکسته:عدم امنیت کودک و آرامش و افسردگی او

اگر خطوط صاف و آزادانه باشد کودک از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است.

بچه های سالم خطوط ضخیم و کلفت می کشند.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

کودکی که تصاویر وارونه می کشد نشانه ی بچه ی مشکل دار نیست بلکه اگر کودک زیر ۶ سال است جهت ها را نمی داند و نمی شناسد بلکه باهوش و عاطفی است.اگر کودک ۹ ساله تصاویر را وارونه کشید مشکل عقب افتادگی دارد.

اگر کودک تقاشی را از پا شروع کند اگر زیر ۶ سال داشته باشد مشکلی ندارد ولی اگر بالای ۶ سال داشته باشد مشکل دارد و باید به آن رسیدگی شود.

سایه زدن با مداد مشکی در نقاشی نشان می دهد که کودک دچار هیجان و تشویش است.

اگر کودکی نقاشی خود را جدا از هم بکشد اگر کودک ۴ سال داشته باشد مشکلی ندارد ولی اگر ۴ سال و نیم بود باید دید چه مشکلی دارد.

تصاویر قرینه نشانه ی احساسات و عواطف آزاد است.

اگر کودک مداد را با نوک انگشتانش گرفت این نشانه ی بیان آزادانه کودکان نامطمئن است.فقط چند خط موج دار با تصاویر بزرگ حاکی از کودکان مطمئن است و خطوط محکم و کلفت نشانه ی کودکانی عاری از استرس و اضطراب است.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

[star_rating themes=”flat”]

لطفا محبوبیت مطلب را ستاره گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 1 =