تهدید کننده

انسان های ناسازگار 4/5 (2)

ارتباط موثر نردبان موفقیت

انسان های ناسازگار

تهدید کننده

ویژگی ها:

آدم های زورگو با روشهای مختلفی قلدری و تهدید می کنند.بعضی ها از حربه ی عصبانی  شدن،گروهی از منفی گویی و برخی از اخم و ترشرویی استفاده می کنند،بعضی هم آهنگ خاصی به صدای خود می دهند.

به طور کلی رفتار شخص نیز می تواند تهدید کننده باشد.

پاسخ مناسب به این رفتار:

بهتر است بدانید که این فرد خودش ترسوست.او با دقت واکنش های شما را بررسی کرده و از آن ها علیه خودتان استفاده می کند.توجه داشته باشید که همه ی آدمها از زورگویی او نمی ترسند.واکنش خود را تغییر دهید تا از شر قلدری او رها شوید.هرگز تملق کسی را نگویید به ویژه اگر او یک قلدر باشد.خنده ای اجباری روی چهره تان او را تشویق به حمله ی بعدی می کند.هرگونه واکنش منفی شما در برابر او ،شعله خشمش را فروزان تر می کند و این درست همان است که او می خواهد.حتی اگر ترسیده اید به چشم های او خیره شده و نشان دهید که رفتار او را باور نمی کنید.

به ندرت می توان باور کرد که یک انسان بالغ چنین رفتار کودکانه ای داشته باشد.حالت چهره ی شما به او نشان می دهد که از رفتارش هراسی ندارید.سرانجام شما با این رفتارتان دو حریف را از میدان به در برده اید: نخست انسان ناسازگار و دوم کسی که در درون شما ترسیده بود.

اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است

اشک  کباب  باعث  طغیان  آتش  است

هر پرسشی،شما را موظف به پاسخ گویی نمی کند

اگر انسان های تهدید کننده سوال های نابه جایی در مورد زندگی شما پرسیدند، جای هیچ گونه تعجبی نیست.گاهی ممکن است در مورد مسائل مادی شما یا هر آنچه جنبه ی خصوصی داشته باشد سوال کنند حتی اگر به موضوع مورد بحث ربطی نداشته باشد.هنگامی که شما را در چنین موقعیتی قرار دادند آنها را غافلگیر کنید و بپرسید: راستی چرا این را از من می پرسی؟سپس هنگامی که تلاش میکنند خود را از این دست انداز بیرون بکشند، بگویید: خوب بهتر است به موضوع بحث مان برگردیم!با چنین پاسخی شما اراده ی گفت و گو را به دست می گیرید این بار نه فقط به دلیل راضی کردن خودتان،بلکه از آنجا که شما به آنچه در جریان است توجه دارید و به این ترتیب بهتر می توانید کارکرد قانون علت و معلول را در رابطه ی بشری درک کنید.

آموزش های ساده و کاربردی سایت راز ساده

[star_rating themes=”flat”]

لطفا محبوبیت مطلب را ستاره گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + نه =