راز ساده

ساده-سریع-قدرتمند

چرا والدین کودکان خود را مورد سوء رفتار قرار می دهند

چرا والدین کودکان خود را مورد سوء رفتار قرار می دهند
چرا والدین، کودکان خود را مورد سوء رفتار قرار می دهند؟   بیشتر اوقات سوء رفتار واکنشی است به مشکلات و فشارهای روحی حال یا گذشته که والدین قادر به غلبه بر آن ها نیستند. عدم بلوغ ... ادامه

سوء رفتار با کودک داستان غم انگیزی است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد

سوء رفتار با کودک داستان غم انگیزی است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد
سوء رفتار با کودک داستان غم انگیزی است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد. چرا بایستی خود را درگیر سازیم؟         مسئولیت اجتماعی: آسیب های جسمی و روانی ناشی از سوء رفتار با کودک می ... ادامه

سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد

سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد
سوء رفتار با کودک می تواند در همه جا اتفاق افتد... در خانواده های فقیر ،متوسط و ثروتمند در مناطق شهری ،روستایی و حومه شهرها و ممکن است یک یا هر دو والدین در آن ... ادامه

نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک

نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک
نشانه های معمولی سوء رفتار با کودک: سر و وضع نامرتب: کودکانی که مورد بی توجهی قرار می گیرند اغلب دچار سوء تغذیه بوده و لباس های نامرتبی به تن دارند.تمام ساعات تنها و سرگردان هستند ... ادامه

سوء رفتار با کودک چیست

سوء رفتار با کودک چیست
سوء رفتار با کودک چیست؟ بدرفتاری یا بی توجهی مکرر نسبت به کودک توسط والدین یا سایر افرادی که وظیفه ی مراقبت از کودک را برعهده دارند، منجر به آسیب جسمی یا آزار و اذیت روانی ... ادامه
وردپرس راز ساده